Aktualności

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

10 maja 2018

Stowarzyszenie CRAS informuje, że osoby, które po zakończeniu realizacji szkolenia nie przystąpiły do egzaminu UDT  do dnia 31.05.2018r. mają obowiązek zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego na ul. Zawiszy Czarnego 16 w celu zapisania się na egzamin.

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku  zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe.

 

Aktualności

Ostatnia – VII tura rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

Informujemy, że do dnia 18 maja 2018 r. trwa rekrutacja do VII tury realizacji szkoleń.

Mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenia tj.:

  • Spawanie metodą TIG 141 st. I
  • Spawanie metodą TIG 141 st. II
  • Spawanie metodą MAG 135 st. I
  • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych kat. I , II, III WJO
  • Operator suwnic kat. I S/II S
  • Operator podestów ruchomych przejezdnych

Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWER DO PRACY – EDYCJA II”

31 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „POWER do pracy – edycja II”

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
Aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
Są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
Zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
Nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Rekrutacja przedłużona do 09.02.2018r.