Aktualności

I etap rekrutacji do projektu „Specjalista”

29 stycznia 2018

Informujemy, że od 29 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Specjalista”.
I etap rekrutacji trwa do 03.IV.2018 br.
Dla osób, które złożą dokumenty do dnia 03.IV.2018 r. zakwalifikowanych do projektu realizacja szkoleń będzie się odbywać w okresie IV-VI.2018r.
Serdecznie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

Aktualności, Ogłoszenia dla uczestników projektów, Ogłoszenia o naborze

REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWER do Pracy” – edycja II

10 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „POWER do pracy – edycja II”

 

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
Aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
Są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
Zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
Nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Rekrutacja trwa od 10.01.2018r. do 31.01.2018r.

Aktualności

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania swoich propozycji cenowych

23 listopada 2017

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą: 35-513 Rzeszów, ul. Raginisa 31/L2 zaprasza zainteresowane podmioty do składania swoich propozycji cenowych dotyczących realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu „Praca – to się opłaca!” (POWR.01.02.02-18-0004/16)
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy RR

Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „PRACA – TO SIĘ OPŁACA!”

31 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do II tury rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”
Rekrutacja trwa od 01.09 do 15.10.2017r. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB W WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracują ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcącą się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolą się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.