Aktualności, Ogłoszenia dla uczestników projektów, Realizowane Projekty

Opłaty za szkolenia zawodowe w projekcie „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”

18 czerwca 2017

Wysokość opłat w ramach poszczególnych szkoleń zawodowych projektu „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”:

Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł
Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł
Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł
Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł
Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł
Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł
Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł
Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł

Wpłaty należy kierować na numer konta:

67 1940 1076 3022 2634 0014 0000

Nazwa odbiorcy:
Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
Ul. Raginisa 31/L2, 35-513 Rzeszów

W tytule przelewu należy wpisać dokładną nazwę szkolenia, w którym będą Państwo uczestniczyć.

Aktualności, Ogłoszenia o naborze, Realizowane Projekty

II tura rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”

18 maja 2017

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do II tury rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”
Rekrutacja trwa od 25.04 do 14.07.2017r. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA,w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 110 OSÓB (w tym 66 kobiet) WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).
Grupę docelową stanowić będą 50% osoby bierne zawodowo i 50% osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Aktualności, Realizowane Projekty

Praca – to się opłaca!

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, spełniających łącznie następujące warunki:
zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Aktualności

Harmonogram rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”

11 maja 2017

Poniżej przedstawiamy Państwu planowane terminy rekrutacji do projektu oraz termin realizacji szkoleń.

 

Lp. Tura rekrutacji Okres rekrutacji Zamknięcie rekrutacji i rozpatrzenie formularzy rekrutacyjnych Okres realizacji szkoleń
1 I TURA 12.05.2017 – 14.06.2017 14.06.2017 19.06.2017 – 31.07.2017
2 II TURA 19.06.2017 – 31.07.2017 31.07.2017 01.08.2017 – 31.10.2017
3 III TURA 01.08.2017 – 31.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 – 31.12.2017
4 IV TURA 02.11.2017 – 29.12.2017 29.12.2017 02.01.2018 – 31.03.2018
5 V TURA 02.01.2018 – 30.03.2018 30.03.2018 02.01.2018 – 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do składania formularzy zgłoszeniowych!

Szczegółowe informacje na temat realizowanych szkoleń dostępne są w zakładce Projekty „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”.

Aktualności

CRAS

10 maja 2016

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, to poczucie misji i chęć zmieniania świata na lepsze. Oprócz tego jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia różnorakich wyzwań, posiadamy dobre wykształcenie oraz szeroką wiedzę w wielu dziedzinach nauki. Poprzez częste w naszej pracy kontakty z osobami należącymi do różnych kategorii społecznych, wiekowych i ekonomicznych nabyliśmy też sporą wiedzę którą potocznie nazywa się „życiową”. Ponadto posiadamy duże doświadczenie i kluczowe kwalifikacje potrzebne przy realizacji projektów społecznych.