Kategoria: Ogłoszenia dla uczestników projektów

Aktualności, Ogłoszenia dla uczestników projektów, Ogłoszenia o naborze

REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWER do Pracy” – edycja II

10 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „POWER do pracy – edycja II”

 

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
Aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
Są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
Zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
Nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Rekrutacja trwa od 10.01.2018r. do 31.01.2018r.

Aktualności, Ogłoszenia dla uczestników projektów, Realizowane Projekty

Opłaty za szkolenia zawodowe w projekcie „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”

18 czerwca 2017

Wysokość opłat w ramach poszczególnych szkoleń zawodowych projektu „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”:

Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł
Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł
Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł
Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł
Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł
Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł
Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł
Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł
Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł

Wpłaty należy kierować na numer konta:

67 1940 1076 3022 2634 0014 0000

Nazwa odbiorcy:
Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
Ul. Raginisa 31/L2, 35-513 Rzeszów

W tytule przelewu należy wpisać dokładną nazwę szkolenia, w którym będą Państwo uczestniczyć.

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki