Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności, Ogłoszenia o naborze, Realizowane Projekty

II tura rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”

18 maja 2017

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do II tury rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”
Rekrutacja trwa od 25.04 do 14.07.2017r. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA,w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 110 OSÓB (w tym 66 kobiet) WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).
Grupę docelową stanowić będą 50% osoby bierne zawodowo i 50% osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Write a Comment

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki