Praca-aktywizacja-edycja II

Rzeszów, dnia 28.08.2020r.
Informujemy, o wydłużeniu rekrutacji do dnia 14.09.2020r.

Rzeszów, dnia 16.06.2020r.
Informujemy, o wydłużeniu rekrutacji do dnia 26.06.2020r.

Rzeszów, dnia 29.05.2020r.
Informujemy o wznowieniu rekrutacji do projektu. Od 01.06.2020r. rozpoczynamy nabór dokumentów zgłoszeniowych.
Rekrutacja trwa do 17.06.2020r.

Rzeszów, dnia 12.05.2020r.
Informujemy o wznowieniu zajęć na kursie „KOSMETYCZKA” w poniższych terminach:
25.05.2020 r., godz. 8.00-14.30 – Zajęcia teoretyczne (rachunkowość zawodowa, prawo pracy);
27.05.2020 r., godz. 8.00-13.00 – Zajęcia teoretyczne (rachunkowość zawodowa)
Miejsce realizacji: Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 31, sala nr 325 (III piętro).

Rzeszów, dnia 20.03.2020r.
Stowarzyszenie CRAS w związku z sytuacją związaną
z rozprzestrzenianiem się koronowirusa wstrzymuje II turę rekrutacji.

Rzeszów, dnia 12.03.2020r.
Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 23.03.2020r.

Rzeszów, dnia 20.02.2020r.
W dniu 24.02.2020r. rozpoczyna się nabór do projektu w ramach II tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dole strony w zakładce
– dokumenty do pobrania.

Rzeszów, dnia 30.10.2019r.
Informujemy, że rekrutacja do projektu została wydłużona do dnia 12.11.2019r.

Rzeszów, dnia 15.10.2019r.
Informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. rozpoczynamy nabór do projektu.
Rekrutacja trwa do 04.11.2019 r.

Projekt „Praca-aktywizacja – edycja II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 842 695,29 zł.
Wartość projektu – 1 939 679,28 zł.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 120 osób (72 K i 48 M) w tym minimum
24 (15K, 9 M) osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:
– są bierne zawodowo;
– nie pracują;       
– nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki;     
– nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni;
– zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego.

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
– szkolenia zawodowe wg potrzeb,
– 6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1 033,70 zł
– pośrednictwo pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539
biuro projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”-Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej,
Pl. Śreniawitów 9/1,
35-032 Rzeszów.


Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.pdf
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.doc
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Dokumenty do pobrania – zwrot kosztów dojazdu na wsparcie realizowane w ramach projektu
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu_IPD/warsztaty.pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu_IPD/warsztaty.doc
Załącznik nr 3 do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu_szkolenie/staż.pdf
Załącznik nr 3 do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu_szkolenie/staż.doc

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki