Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności, Realizowane Projekty

Praca – to się opłaca!

18 maja 2017

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, spełniających łącznie następujące warunki:
zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracujących ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcących się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolących się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Write a Comment

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki