Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „PRACA – TO SIĘ OPŁACA!”

31 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do II tury rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca!”
Rekrutacja trwa od 01.09 do 15.10.2017r. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Projekt „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
Wartość projektu – 1 495 776,00 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB W WIEKU 15-29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
nie pracują ( nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło),
są bierni zawodowo lub bezrobotni – nie są zarejestrowani w urzędzie pracy,
aktualnie nie kształcącą się stacjonarnie,
aktualnie nie szkolą się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY.

Write a Comment

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki