Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Dobry krok w przyszłość!”

16 stycznia 2019

Informujemy, iż od dnia 18.01.2019r. rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Dobry krok w przyszłość!”.

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), w wieku powyżej 29 r.ż., które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce Projekty, dostępne są również w biurze projektu.

Serdecznie zapraszamy!

Write a Comment

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki