Historie (nie)znane – ludzie (nie)zapomniani… Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021

Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej wraz z partnerami, Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz parafią rzymsko-katolicką w Kamionce Bużańskiej (Buskiej) na Ukrainie, bierze udział w realizacji projektu w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Nadrzędnym celem działań objętych projektem o nazwie Historie (nie)znane – ludzie (nie)zapomniani… jest wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem.

Zadania projektowe, w których weźmie udział kilkunastu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości będą realizowane zarówno w Rzeszowie, jak i na Ukrainie w miejscowości Tadanie i obejmą:

1. Teoretyczne wykłady konserwatorskie prowadzone na cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie na temat metodyki prowadzenia prac renowacyjnych architektury cmentarnej.
2. Szkolenia tematyczne dla wolontariuszy dotyczące historii i kultury ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej i losów Polaków zamieszkujących tamte tereny, które realizowane będą w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie i na terenie parafii rzymsko-katolickiej w Kamionce Bużańskiej.
3. Pięciodniowy obóz wolontarystyczny (20-24 sierpnia 2021 roku), w trakcie którego wolontariusze z Polski i Ukrainy pod nadzorem konserwatora zabytków uporządkują dwa polskie cmentarze w miejscowości Tadanie i dokonają konserwacji co najmniej 25 nagrobków.
4. Spotkanie z przedstawicielami Polonii mieszkającej na dawnych Kresach, które będzie okazją do poznania prawdziwych ludzkich historii życia, realnych konsekwencji związanych z historycznym przesunięciem granic, problemów, z którymi borykają się na co dzień Polacy mieszkający na Kresach oraz nawiązania relacji będących podstawą kolejnych wspólnych działań.
5. Przygotowanie wystawy fotograficznej opowiadającej o kulturze i polskości na Kresach oraz dokumentującej działania wolontariuszy. Autorami zdjęć będą wolontariusze z Polski i Ukrainy, a wystawa prezentowana będzie w obu krajach.

Program zakłada realizację szeregu działań zmierzających do dbania o zasoby i pozostałości kultury polskiej za granicą, a w szczególności ocalenia od zapomnienia ludzi i czasów minionych, a także wyrabianie u ludzi młodych poczucia współodpowiedzialności za dobra ojczyste materialne i niematerialne.