Autor: Biuro CRAS

Realizowane Projekty

Staż szansą na zatrudnienie

28 maja 2020

Rzeszów, dnia 29.05.2020r.
Informujemy, że z dniem 01.06.2020r. rozpoczynamy nabór do projektu. Rekrutacja trwa do 17.06.2020r.

Projekt „Staż szansą na zatrudnienie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 530 855,61 zł.
Wartość projektu – 1 611426,96 zł.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 90 osób (54 K i 36 M) o niskich kwalifikacjach
(tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) w tym osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:
– są bierne zawodowo;
– nie pracują;       
– nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki;     
– nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni;
– zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego.

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
– szkolenia zawodowe wg potrzeb,
– 6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1 033,70 zł
– pośrednictwo pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania stażu zawodowego.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784 405 402, 691 182 539
biuro projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”-Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej,
Pl. Śreniawitów 9/1,
35-032 Rzeszów.


Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.pdf
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.doc
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Aktualności

Przerwa w odbywaniu staży

13 marca 2020

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem koronowirsem, osoby, które odbywają staż i są zmuszone do jego przerwania na okres kwarantanny, informację dotyczącą czy dany okres zostanie wliczony do okresu odbywania stażu czy też nie przekażemy niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska WUP Rzeszów.

Aktualności

Biuro zamknięte do odwołania

12 marca 2020

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA KORONOWIRUSEM W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE, BIURO PROJEKTU BĘDZIE ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.
W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, E-MAILOWEGO A DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI NA LISTY.
tel. 691 182 539, 784 405 402, 17 740 22 25,
e-mail: biuro@cras.org.pl, j.kolcz@cras.org.pl, d.guzek@cras.org.pl

Aktualności

Młodzi z Polski i Ukrainy odrabiali swoje lekcje marzeń!

1 lipca 2019

„Moje lekcje marzeń!” – to projekt, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie „CRAS”  ̶  Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie. Środki finansowe pochodziły z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

Rymanów Zdrój w klimatyczny sposób połączył dwa narody: Polskę i Ukrainę, ponieważ to właśnie tam w terminie od 23 do 30 czerwca br., osiemnastu uczniów z terenów Powiatu Strzyżowskiego oraz osiemnastu ich rówieśników z okolic Miasta Gródek na Ukrainie (obwód lwowski) wzięło udział w  warsztatach edukacyjnych.

Głównym celem projektu było rozwijanie w grupie 36 młodych ludzi w wieku 14-16 lat, zainteresowań z zakresu robotyki, ekologii i chemii w formie spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami z uwzględnieniem eksperymentu, a także przekazanie młodym ludziom wiedzy promującej ruch i zdrowe odżywianie w formie warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych.

Młodzież z pomocą ekspertów podejmowała tematy rozwijające zainteresowania z zakresu robotyki, ekologii, chemii, sportu oraz zdrowego odżywiania. Uczestnicy dzięki metodzie eksperymentu mogli przekonać się, jak w praktyce wygląda programowanie robota, przeprowadzali doświadczenia chemiczne, zastanawiali się, co mogą zrobić, aby zapobiec zniszczeniu środowiska. Nie zabrakło również warsztatów z otwartości i zaufania, podczas których uczestnicy podejmowali szereg ćwiczeń
z dramy i pedagogiki przyrody. Ww. metody pozwoliły młodzieży na poznanie się i przełamanie barier. Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane tak, by uczestnicząca w nich młodzież czuła się komfortowo, dlatego poza lekcjami stricte edukacyjnymi, w wolnym czasie, przewidziane były różnego rodzaju atrakcje m.in. konkurs „Mam talent”, wyprawy plenerowe po okolicach Rymanowa Zdroju, dyskoteki.

Zwieńczeniem realizacji projektu, była zorganizowana 29 czerwca 2019 r. „lekcja marzeń” dla lokalnej społeczności Rymanowa Zdroju. Wydarzenie zostało przygotowywane i zrealizowane przez młodzież
z niewielkim wsparciem opiekunów i trenerów.  Dla uczestników projektu było to wielkie przeżycie. Sami przygotowali zdrowe przekąski, przeprowadzali doświadczenia, śpiewali i tańczyli na scenie Amfiteatru. Lekcja pokazowa przyciągnęła duże grono publiczności, które z zaciekawieniem śledziło polsko-ukraińską wersję wymarzonej lekcji marzeń.

W ramach projektu powstał również film upowszechniający „lekcję marzeń”. Co istotne uczestnicy podkreślają, że chcieliby, aby metoda eksperymentu była wykorzystywania w szkołach na co dzień, głównie ze względu na możliwości samodzielnego odkrywania świata. Dla młodych ludzi równie ważna jest umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność i współpraca w grupie. Jak podkreślają udział w projekcie był dla nich szansą, aby nauczyć się wielu nowych i ciekawych rzeczy:

„Dzięki projektowi po raz pierwszy mogłem programować roboty, wiem, że muszę dbać o środowisko. To właśnie w Polsce znalazłem nowych przyjaciół.

                                                                                                                                      OLEKSANDR

„Dzięki projektowi, już wiem jak zastępować chipsy zdrowymi przekąskami, mam więcej motywacji, aby segregować śmieci.  Zbudowałam dobre relacje z rówieśnikami z Polski.

KHRYSTYNA

„Dzięki projektowi mimo, iż komunikowanie się z rówieśnikami z Ukrainy nie było na początku łatwe, to pokonałam tę barierę. Są to fantastyczni ludzie, z którymi miło spędziłam czas”

ZUZANNA

„Dzięki projektowi doświadczyłem niezwykłej otwartości, tolerancji, która przejawiała się w tej międzynarodowej, małej polsko-ukraińskiej społeczności. Chciałbym nadal utrzymywać tak ciepłe relacje z rówieśnikami z Ukrainy. Uważam, że wiem więcej nt. ekologii i zdrowego żywienia. 

RADEK

„Dzięki projektowi mogłam wspólnie z innymi brać udział w opracowywaniu i tworzeniu wywiadów. Już teraz wiem, że lubię pracować w zespole, a także nabyłam praktycznych umiejętności organizacyjnych dzięki możliwości zorganizowania lekcji pokazowej.

ANNA

„Dzięki projektowi wiele dowiedziałem się o Polsce, jej tradycjach i kulturze. Znalazłem nowych przyjaciół. Zdobyłem dużo wiedzy, którą wykorzystam w przyszłości”.

IHOR

„Projekt umożliwił mi poznanie nowych ludzi, poznanie innego języka. Ciekawie spędziłam czas i chciałbym wziąć jeszcze udział w takim przedsięwzięciu.”

ANDŻELIKA

„Dziękuję, że mogłem być w Rymanowie Zdroju wśród moich przyjaciół. Warsztaty były ciekawe, inspirujące. Bardzo miło spędziłem czas.”

KAMIL

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zdjęcia oraz film upowszechniający: https://www.youtube.com/watch?v=pRzjkGga3Ic

Uczestnicy projektu

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Aktualności

Lekcja pokazowa dla lokalnej społeczności

28 czerwca 2019

Informujemy, że w sobotę 29 czerwca br., w godz. 16.00-19.00, w Amfiteatrze w Rymanowie Zdroju odbędzie się lekcja pokazowa dla lokalnej społeczności, podczas której pokażemy jak uczyć się robotyki, ekologii i chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu. Będziemy również promować ruch i zdrowe odżywianie. Gwarantujemy m.in. niezwykłe emocje, gry, zabawy edukacyjne oraz ćwiczenia rozwijające. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych!

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnicy projektu

„Moje lekcje marzeń!”

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki