Szkolenie z umiejętności komputerowych przygotowujące do uzyskania Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (CUK-pp) i ECDL BASE

Szkolenie z umiejętności komputerowych przygotowujące do uzyskania Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (CUK-pp) i ECDL BASE

Szkolenie obejmie 4 moduły:  
● podstawy pracy z komputerem,
● podstawy pracy w sieci, 
● przetwarzanie tekstów,  
● arkusze kalkulacyjne.  

Pierwsze dwa moduły wyposażą uczestników szkolenia w ogólne kompetencje pozwalające na aktywne, efektywne korzystanie z Technik Informacyjno – komunikacyjnych (TIK), dwa kolejne w: podstawowe, ogólne kwalifikacje komputerowe, wymagane na rynku pracy, przydatne w życiu osobistym.
Przewiduje się realizację szkolenia na 2 poziomach zaawansowania nie różniących się efektami kształcenia ale liczbą godzin wsparcia. Osoby, które nie miały dotychczas żadnego kontaktu z TIK będą szkolić się dłużej.   
Nabyte umiejętności wpłyną na poprawę sytuacji uczestników szkolenia na rynku pracy. Szkolenie przygotuje ich do zdania 4-modułowego egzaminu na certyfikat ECDL BASE, który jest podstawą certyfikacji dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień w pracy posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty, arkusze kalkulacyjne. Każdy uczestnik, który pozytywnie zaliczy wszystkie 4 moduły otrzyma dodatkowo Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, który jest dokumentem świadczącym o tym, że jego posiadacz nabył kwalifikację wpisaną do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Wymiar godzinowy szkolenia: średnio 25 h/moduł i 110 h/grupę.

Szkolenie ujmuje średnio 110 godzin dydaktycznych – realizowane będzie 2 lub 3 razy w tygodniu po
4 godziny dziennie. Uczestnicy szkolenia otrzymają: podręcznik, materiały pomocnicze do zajęć, pendrive, możliwość skorzystania z „przerwy kawowej”.

Miejsce realizacji: Rzeszów/miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, gdzie znajdzie się minimum 10 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Po pozytywnym wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje:

  1. Certyfikat ECDL BASE;
  2. Certyfikat Umiejętności Komputerowych – IT Competence Certificate Basic Level potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowej wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.