ŚWIETLICA „BAZA” OFERTA 2024

AKTUALNOŚCI

Od 02.01.2024r. serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci/młodzieży do Świetlicy BAZA w Malawie, prowadzonej przez Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.

PROGRAM ŚWIETLICY W 2024 ROKU

Pogotowie naukowe – będą to spotkania  poświęcone pracy dydaktycznej, wsparciu dzieci i młodzieży w realizacji obowiązków edukacyjnych.

W ciekawy sposób postaramy się dozować wiedzę, uzupełniać braki i poszerzać horyzonty dzieciaków.

Pokazy naukowe – wychodząc z założenia, że poznawanie otaczającego świata jest interesujące i bardzo przyjemne, wprowadziliśmy zajęcia dotyczące przyrody, fizyki, chemii. Prowadzone są one w formie interaktywnych pokazów. Dzieci będą obserwować, brać udział w przeprowadzaniu eksperymentów, wcielać się w rolę naukowców.

Stawiamy na logiczne myślenie, obserwowanie, wyciąganie wniosków i samodzielne odkrywanie tego co nas otacza.

Kiosk pomysłów – to zajęcia związane z pobudzaniem motywacji i nabywaniem nawyków związanych z aktywnym i prozdrowotnym życiem. Dzieci będą kreatorami wolnego czasu, pomysłodawcami, twórcami aktywności. Taka forma profilaktyki ma na celu zachęcenie dzieci do bycia off-line, podejmowania aktywności sportowej, dbania o zdrowie.

Zajęcia tematyczne – każdy z nas ma swoje talenty i zainteresowania. Na zajęciach w Świetlicy postaramy się je pielęgnować i rozwijać. Podopieczni angażowani będą do współdecydowania w doborze tematów i form zajęć.

Mamy do dyspozycji wiele ciekawych możliwości, pomocy, materiałów.

Wspólnie gotujemy, tworzymy dzieła artystyczne, rozmawiamy na różne tematy, pracujemy, gramy i bawimy się, itp.

Wydarzenia okolicznościowe – w placówce organizowane są spotkania okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami i uroczystościami. Atrakcje – niespodzianki przewidujemy m.in. z okazji świąt, karnawału czy Dnia Dziecka.

Wyjścia/wyjazdy – nasi wychowankowie wezmą udział w aktywnościach realizowanych poza Świetlicą. Wspólnie z dziećmi organizujemy wyjścia np. do kina.

Wakacje w Świetlicy – na początku wakacji, jeszcze w czerwcu, zorganizowane zostaną 5-dniowe zajęcia warsztatowe w ramach których będziemy się na pewno dobrze bawić. Nasza propozycja to zajęcia rozwojowe wykorzystujące klocki Lego, wyjazd do kompleksu turystycznego „Brzezóvka”.

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców – w placówce realizowane będą konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych z zakresu wychowywania dzieci. Chętne osoby mogą korzystać z bezpłatnej pomocy.

OFERTA ŚWIETLICY

Dzieci uczestniczące na zajęciach otrzymują fachową opiekę, korzystają z bogato wyposażonego zaplecza, materiałów dydaktycznych i sprzętu. Otrzymują również posiłki.

Udział w zajęciach w Świetlicy jest nieodpłatny.

ZGŁOSZENIA

JAK ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA:
Rodzic lub Opiekun prawny uzupełnia kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony) i dostarcza ją do Świetlicy pod adres Malawa 525, 36-007 Krasne lub wysyła skan dokumentu na adres mailowy biuro@cras.org.pl.

KIEDY ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA: rekrutacja trwa od 2 stycznia do 13 stycznia 2024 r.

WYNIKI REKRUTACJI: o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia w Świetlicy Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie.

W przypadku zakwalifikowania się dziecka, należy pamiętać o konieczności zgłoszenia się do placówki w celu uzupełnienia obowiązującej dokumentacji. Wzory dokumentów zamieszczone są poniżej.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy BAZA

Regulamin świetlicy BAZA

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Klauzula informacyjna_Świetlica

Zadanie publiczne pn. Świetlica „BAZA” realizowane jest przez Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej i finansowane z budżetu Gminy Krasne