Better educated TEEN rather then NEET

Projekt „Lepszy wykształcony nastolatek niż NEET” to projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu organizacje partnerskie podejmują działania skierowane do młodych osób, mające na celu podnieść świadomość przyszłych pokoleń na temat inwestowania we własną osobę i w swoją edukację, aby zapewnić sobie lepsze warunki życia i warunki pracy.

Projekt realizowany w partnerstwie:
– Idoneus S.r.l. (Włochy) – Lider projektu

Partnerzy:
– Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej (Polska)
– Biotech Professional s.r.o. (Czechy)
– Liceul Teoretic „Stefan Odobleja” (Rumunia)

Więcej informacji o projekcie i udziale poszczególnych Partnerów można znaleźć na stronie:

http://www.teenvsneet.eu/index.html

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2022r. – 01.02.2025r.
Numer projektu: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000027704
Projekt jest współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus +”