Sprytnie po kompetencje

„Sprytnie po kompetencje” to projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Modelu rozwijania i poświadczania kompetencji społecznych osób dorosłych” skierowanego do osób dorosłych z grup o niższych szansach, tj. osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszary peryferyjne i o niskim poziomie wykształcenia. Model będzie polegał na wykorzystaniu uczenia się „nie wprost”, w celu rozwijania kompetencji społecznych. Obejmował będzie także diagnozę umiejętności społecznych, ich walidację, a także zasady nadawania mikropoświadczeń.

Lider projektu:

Stowarzyszenie „Cras”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, Polska.

Partnerzy:

Eko Grup s.r., Włochy,

Asociatia Centrul de Performanta Before & After School Conil, Rumunia.

Projekt realizowany w okresie: 01.12.2023 -30.11.2026

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA220-ADU-000157614

Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej projektu 🙂