Bieszczadzkie umiejętności

Informacje i aktualności


Stowarzyszenie „CRAS” rozpoczyna realizację nowego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to projekt nieco odmienny od większości dotąd realizowanych.

Dzięki uzyskaniu grantu z projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nasze Stowarzyszenie testuje model wsparcia pt. „Bieszczadzkie umiejętności”.
Nasz model jest jednym z 28 realizowanych w Polsce oraz 7 na Podkarpaciu (więcej informacji: modele wsparcia w projekcie „Szansa” ).

Bieszczadzkie umiejętności


Wartość grantu: 630 910,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 594 885,57 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 – 28.02.2022

Odbiorcy działań: osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkujące gminy: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

Oferta działań:

  • Warsztaty „Jak Cię widzą tak Cię piszą – rzecz o wizerunku” – spotkania z profesjonalnymi wizażystami lub stylistami oraz fotografem – fotografia użytkowa.
  • WarsztatyMoja kariera zawodowa” – w programie m.in. aktualna sytuacja na rynku pracy, możliwości poszukiwania, przydatne informacje o prawie pracy, wynagrodzeniach, składkach i emeryturach. W ramach zajęć – krótki kurs komputerowy.
  • Warsztaty kulinarne „Smaki Bieszczad” – część teoretyczna i praktyczna, podczas której zostanie opracowany autorski poradnik kulinarny na bazie własnych przepisów i lokalnych ciekawostek.
  • Warsztaty rękodzielnicze „Moja pasja” – rodzaj zajęć dostosowany do talentów Uczestników (np. haft lub rzeźba). W programie zajęć także informacje o możliwościach promocji i sprzedaży własnego rękodzieła.
  • Spotkania integracyjne. Wycieczka kulturalna (np. do teatru, opery, muzeum, itp.) – wg propozycji Uczestników.
  • Konsultacje z doradcą zawodowym i/lub psychologiem – według indywidualnych potrzeb.
  • Wsparcie lokalnego opiekuna procesu edukacyjnego w trakcie trwania projektu – dyżur i stały kontakt.


Celem testowania modelu jest: podniesienie umiejętności podstawowych jego uczestników, tj. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych poprzez realizację zajęć z obszarów/tematyki znanej i wykorzystywanej w życiu codziennym oraz zawodowym.

Efekty planowane do osiągnięcia:
1) Uczestnicy podniosą swoje umiejętności podstawowe, w tym co najmniej 30% z nich o minimum 1 poziom.
2) Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności przydatne i wykorzystywane w życiu codziennym i/lub zawodowym.
3) Uczestnicy poprawią swoją samoocenę oraz wzrośnie ich poczucie własnej wartości.

Dokumenty do pobrania

Ramowy harmonogram testowania modelu.

Model wsparcia „Bieszczadzkie umiejętności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”,
którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki