Bieszczadzkie umiejętności

Informacje i aktualności


Stowarzyszenie „CRAS” rozpoczyna realizację nowego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to projekt nieco odmienny od większości dotąd realizowanych.

Dzięki uzyskaniu grantu z projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nasze Stowarzyszenie testuje model wsparcia pt. „Bieszczadzkie umiejętności”.
Nasz model jest jednym z 28 realizowanych w Polsce oraz 7 na Podkarpaciu (więcej informacji: modele wsparcia w projekcie „Szansa” ).

Bieszczadzkie umiejętności


Wartość grantu: 630 910,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 594 885,57 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2022

Odbiorcy działań: osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkujące gminy: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

Oferta działań:

  • Warsztaty „Jak Cię widzą tak Cię piszą – rzecz o wizerunku” – spotkania z profesjonalnymi wizażystami lub stylistami oraz fotografem – fotografia użytkowa.
  • WarsztatyMoja kariera zawodowa” – w programie m.in. aktualna sytuacja na rynku pracy, możliwości poszukiwania, przydatne informacje o prawie pracy, wynagrodzeniach, składkach i emeryturach, technologie cyfrowe (zajęcia komputerowe).
  • Warsztaty kulinarne „Smaki Bieszczad” – część teoretyczna i praktyczna, podczas której zostanie opracowany autorski poradnik kulinarny na bazie własnych przepisów i lokalnych ciekawostek.
  • Warsztaty rękodzielnicze „Moja pasja” – rodzaj zajęć dostosowany do talentów Uczestników (np. haft lub rzeźba). W programie zajęć także informacje o możliwościach promocji i sprzedaży własnego rękodzieła.
  • Spotkania integracyjne. Wycieczka kulturalna (np. do teatru, opery, muzeum, itp.) – wg propozycji Uczestników.
  • Konsultacje z doradcą zawodowym i/lub psychologiem – według indywidualnych potrzeb.
  • Wsparcie lokalnego opiekuna procesu edukacyjnego w trakcie trwania projektu – dyżur i stały kontakt.


Celem realizacji modelu dla Uczestników będzie podniesienie umiejętności podstawowych jego Uczestników, tj. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych poprzez realizację zajęć z obszarów/tematyki znanej i wykorzystywanej w życiu codziennym oraz zawodowym do 28.02.2022.

Efekty planowane do osiągnięcia:
1) Uczestnicy podniosą swoje umiejętności podstawowe, w tym co najmniej 30% z nich o minimum 1 poziom.
2) Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności przydatne i wykorzystywane w życiu codziennym i/lub zawodowym.
3) Uczestnicy poprawią swoją samoocenę oraz wzrośnie ich poczucie własnej wartości.

Dokumenty do pobrania

Harmonogramy działań

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w modelu wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami (wersja edytowalna).

Model wsparcia „Bieszczadzkie umiejętności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”,
którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie