Innovative Technologies of Responsible Automation

Projekt Innovative Technologies of Responsible Automation to projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+.

Ma on na celu zaprojektowanie i stworzenie innowacyjnego modelu informatycznego do zarządzania i integracji danych i umiejętności w zakresie dobrostanu psychofizycznego osób dorosłych, które muszą zarządzać cyfryzacją i automatyzacją procesów pracy przy użyciu „inteligentnego” oprogramowania.

Jest to nowa ścieżka rekwalifikacji, zwana e-welbeing path, która pozwala dorosłym na mapowanie ich umiejętności (podstawowych, technicznych i przekrojowych).

Lider projektu:

PROBLEM SOLVER, Włochy.

Partnerzy:

SC RECDATE, Rumunia,

STOWARZYSZENIE „CRAS” CENTRUM ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, Polska.

Projekt realizowany w okresie: 01.12.2022 – 30.11.2025

Numer projektu: 2022-1-IT02-KA220-ADU-000085744