Szkolenie AutoCAD

Szkolenie AutoCAD

Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD na 3 poziomach zaawansowania. Cel szkolenia: nabycie przez uczestników szkolenia  umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w kwalifikacji zaw. Operator CAD, zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. Szkolenie przeznaczone jest dla os. rozpoczynających pracę w programie AutoCAD oraz dla osób, które potrzebują uporządkować swoją dotychczas zdobytą wiedzę dot. obsługi programu i wykorzystania w projektowaniu:
– narzędzi konstrukcyjnych,
– edycji projektu, dokumentacji,
– tworzenie dokumentacji projektu 2D, 3D,
– projektowanie parametrycznego,
– edycja zaawansowana modelowanie 3D,
– samodzielne projektowanie.

Egzamin zewnętrzny kwalifikacyjny: Autodesk Ceritfied User – AutoCAD

Uzyskanie kwalifikacji rynkowej: Operator CAD – kod zawodu: 311803, która ujmuje:  wykorzystanie standardowych programów w komputerowym wspomaganiu projektowania CAD w zakresie analizy, tworzenia, aktualizacji dokumentacji technicznej 2D i 3D, testowania i wprowadzania narzędzia CAD/CAE, wspierania w tworzeniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej.

Szkolenie ujmuje 80 godzin dydaktycznych – realizowane będzie 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Uczestnicy otrzymują: podręcznik, materiały pomocnicze do zajęć, pendrive, możliwość skorzystania z „przerwy kawowej”.

Miejsce realizacji: Rzeszów/miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, gdzie znajdzie się minimum 10 osób zainteresowanych udziałem
w szkoleniu.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje:

  1. Zaświadczenie Ukończenia Kursu wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  2. Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk® Certificate of CompletionAutoCAD uznawany na całym świecie, potwierdzające znajomość zastosowania oprogramowania w pracy projektowej, jest  rejestrowany w bazie danych szkoleniowych Education Autodesk – tworząc portfolio zawodowe dla uczestnika.
  3. Międzynarodowy Certyfikat Autodesk® Certified User – AutoCAD – po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Znane w branży uprawnienia pomagające osiągnąć sukces w dziedzinie projektowania — zapewniające korzyści zarówno pracownikowi jak i  pracodawcy. Certyfikacja Autodesk stanowi niezawodne potwierdzenie umiejętności i wiedzy, dzięki czemu może przyśpieszyć rozwój zawodowy, zwiększyć produktywność i poprawić wiarygodność. To również możliwość pracy w wielu zawodach wymagających kreatywnego myślenia oraz twórczego podejścia do realizowanych zadań.
  4. Suplement potwierdzający uzyskanie kwalifikacji rynkowej Operator CAD – kod zawodu: 311803