Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym

X nabór
Informujemy, że wydłużamy X turę naboru do dnia 21.03.2022r.

X nabór
Informujemy, że od 26.01.2022r. rozpoczynamy X nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 04.03.2022r.

IX nabór
Informujemy, że od 20.11.2021r. rozpoczynamy IX nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 25.01.2022r.

VIII nabór
Informujemy, że od 20.09.2021r. rozpoczynamy VIII nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 19.XI.2021r.

VII nabór
Informujemy, że od 01.09.2021r. rozpoczynamy VII nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 19.09.2021r.

VI nabór
Informujemy, że nabór do projektu został wydłużony do 31.08.2021r.
Informujemy, że od 26.06.2021r. rozpoczynamy VI nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 25.07.2021r.

V nabór
Informujemy, że od 27.04.2021r. rozpoczynamy V nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście
w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 25.06.2021r.

IV nabór
Informujemy, że od 16.02.2021r. rozpoczynamy IV nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Planowany termin zakończenia naboru to 31.06.2021r.
Nabór do projektu w ramach IV tury został wydłużony do 26.04.2021r.

III nabór
Informujemy, że od 07.12.2020r. rozpoczynamy III nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Nabór do projektu w ramach III tury został wydłużony do 15.02.2021r.

II nabór
Informujemy, że od 19.09.2020r. rozpoczynamy II nabór do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Nabór trwa do 04.12.2020r.

I nabór
Informujemy, że od 01.08.2020r. rozpoczynamy rekrutację do projektu. Dokumenty będzie można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Nabór trwa do 18.09.2020r.

Projekt „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020,
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 881 556,25 zł
Dofinansowanie projektu z dotacji celowej – 46 143,75 zł
Wartość projektu – 1 037 125,00 zł.

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 350 osób, w tym min.150K w wieku powyżej 25 lat, które:
– uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
– z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
– nie prowadzą działalności gospodarczej,
– nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:
– osób w wieku powyżej 50 lat,
– osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób z niepełnosprawnością,
– kobiet,
– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu oferujemy:
Szkolenie z umiejętności komputerowych zakończone egzaminem ECDL BASE – średnio 110 godzin i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje; więcej…
– Szkolenie Inventor Autodesk (2 poziomy) – 80 godzin – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – Inventor i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje; więcej…
Szkolenie AutoCAD (3 poziomy) – 80 godzin – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – AutoCAD i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje; więcej…

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny.
Uczestnik ponosi opłatę w wysokości:
– Szkolenie z umiejętności komputerowych – 234,60 zł,
– Szkolenie Inventor Autodesk – 386,35 zł,
– Szkolenie AutoCAD – 386,35 zł,

Lider projektu:
Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./fax.: 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402

Partner projektu:

EDU Consult – Zbigniew Pospolitak, ul. Tysiąclecia 18, 36-200 Brzozów,
Organ prowadzący: EDU Consult – Centrum Usług Szkoleniowych – ATC Autodesk, 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53A/108G.

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:
Niniejszy formularz pełni funkcję informacyjną dla Biura Projektu. Na podstawie zamieszczonych informacji i preferencji kandydata na szkolenia, pozwoli możliwie dogodnie przygotować wybraną usługę szkoleniową w zakresie:
– miejsca lokalizacji (w Rzeszowie lub innych miastach województwa Podkarpackiego), aby zminimalizować dojazdy,
– uwzględnić Państwa preferencje dot. i pory dnia i terminu realizacji kursu,
– utworzyć grupy szkoleniowe o określonych parametrach wiekowych i poziomach zaawansowania umiejętności komputerowych.
Wszystkie dane podlegają ochronie wg procedury RODO Lidera i Partnera Projektu. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb realizacji szkoleń w Projekcie.

Wypełnij formularz

DOKUMENTY DO POBRANIA
– Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.doc
Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.pdf
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Harmonogramy wsparcia