Młodzi na europejskim rynku pracy

Stowarzyszenie CRAS w partnerstwie z włoską organizacją LIM s.r.l rozpoczęło realizację projektu mającego na celu zaadaptowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie tzw. kamieni milowych, tj.:

1. Opracowanie planu współpracy partnerskiej

2. Opracowanie wstępnej wersji rozwiązania

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia

4. Wdrożenie rozwiązania

Wzajemna wymiana doświadczeń Partnerów oraz wspólna praca nad metodami pracy z młodzieżą NEET ma za zadanie służyć promowaniu trwałego zatrudnienia oraz mobilności młodych pracowników Podkarpacia.Efekty pracy
Za Partnerami projektu intensywny czas, wypełniony spotkaniami, dyskusjami, warsztatami, analizami.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu jeden z efektów naszej pracy, opracowany w formie audiowizualnej.

Poniżej zamieszczamy 2 filmy dotyczące badań na temat zjawiska NEET.
Prezentację prowadzi Immacolata Messuri, doktorantka z Uniwersytetu w Cassino we Włoszech.

W części 1 szerzej omówiono zjawisko NEET – czyli problem młodzieży nieaktywnej – nie podejmującej pracy ani nie kształcącej się. Materiał prezentuje włoskie spojrzenie i doświadczenia.


W części 2 spotykamy się osobą będącą NEET-em i możemy spojrzeć na świat z jej perspektywy. Posłuchać o jej realnych problemach i ograniczeniach. Poznać oczekiwania i nadzieje, jakie ma na przyszłość.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu we współpracy polsko-włoskiej przyniosła bardzo ciekawe rezultaty w postaci wypracowania nowego modelu pracy z młodymi osobami nieuczącymi się ani nie pracującymi. Skupiliśmy się głównie na obszarze motywacji młodzieży NEET. Opracowaliśmy koncepcję rozszerzającą standardowe projekty aktywizacyjne o wsparcie motywacyjne dla młodzieży, prowadzone w jednorodnych grupach, oparte na nauce przez współpracę. Zupełną nowością było zaangażowanie w pracę z młodymi ludźmi osoby Lidera, który był dla nich dostępny praktycznie w trybie 24/7 za pośrednictwem m.in. komunikatorów i łączy telefonicznych.

Praca w tej formule przyniosła bardzo ciekawe efekty. Młodzi ludzie wyrazili bardzo pozytywne opinie na temat pracy zorganizowanej w ten sposób, poniżej prezentujemy niektóre z nich:

„Uważam, że spotkania, w których uczestniczyłam oraz wsparcie, które otrzymywałam na bieżąco podczas poszukiwania miejsca stażu spełniały moje najważniejsze oczekiwania, czyli: – przygotowanie czytelnego i zachęcającego pracodawcę CV, – odpowiedzi na najtrudniejsze pytania na rozmowach kwalifikacyjnych, – i przede wszystkim – wsparcie psychiczne, które pokazuje, że poszukiwanie pracy może być przyjemne, a rozmowy z pracodawcami ciekawe i łatwe.”

„Fajnie jest mieć „za plecami” wsparcie osób, które zawsze pomogą. Fajnie wiedzieć, że nie jest się zostawionym samemu sobie – to jest ważne i ważne, żeby takie możliwości były.”

Więcej takich luźnych, nieformalnych spotkań. Nie jest nudno i więcej można się dowiedzieć o życiu.”

Efektami pracy w projekcie są 2 opracowania:


Dobre praktyki pracy z zakresu pracy z młodzieżą NEET – e-book dostępny w 3 wersjach językowych (polska, angielska i włoska)

Dobre praktyki – e-book

Dobre praktyki – wersja.pdf

Przewodnik dla instytucji rynku pracy dotyczący założeń modelu pracy z młodzieżą NEET w zakresie aktywizacji zawodowej.

Przewodnik dla instytucji rynku pracy – model pracy z młodzieżą NEET.pdf

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ORAZ DZIELENIA WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM ORAZ WSPÓŁPRACY!Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój