Młodzi na europejskim rynku pracy

Stowarzyszenie CRAS w partnerstwie z włoską organizacją LIM s.r.l rozpoczęło realizację projektu mającego na celu zaadaptowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie tzw. kamieni milowych, tj.:

1. Opracowanie planu współpracy partnerskiej

2. Opracowanie wstępnej wersji rozwiązania

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia

4. Wdrożenie rozwiązania

Wzajemna wymiana doświadczeń Partnerów oraz wspólna praca nad metodami pracy z młodzieżą NEET ma za zadanie służyć promowaniu trwałego zatrudnienia oraz mobilności młodych pracowników Podkarpacia.

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki