Młodzi na europejskim rynku pracy

Stowarzyszenie CRAS w partnerstwie z włoską organizacją LIM s.r.l rozpoczęło realizację projektu mającego na celu zaadaptowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie tzw. kamieni milowych, tj.:

1. Opracowanie planu współpracy partnerskiej

2. Opracowanie wstępnej wersji rozwiązania

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia

4. Wdrożenie rozwiązania

Wzajemna wymiana doświadczeń Partnerów oraz wspólna praca nad metodami pracy z młodzieżą NEET ma za zadanie służyć promowaniu trwałego zatrudnienia oraz mobilności młodych pracowników Podkarpacia.Efekty pracy
Za Partnerami projektu intensywny czas, wypełniony spotkaniami, dyskusjami, warsztatami, analizami.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu jeden z efektów naszej pracy, opracowany w formie audiowizualnej.

Poniżej zamieszczamy 2 filmy dotyczące badań na temat zjawiska NEET.
Prezentację prowadzi Immacolata Messuri, doktorantka z Uniwersytetu w Cassino we Włoszech.

W części 1 szerzej omówiono zjawisko NEET – czyli problem młodzieży nieaktywnej – nie podejmującej pracy ani nie kształcącej się. Materiał prezentuje włoskie spojrzenie i doświadczenia.


W części 2 spotykamy się osobą będącą NEET-em i możemy spojrzeć na świat z jej perspektywy. Posłuchać o jej realnych problemach i ograniczeniach. Poznać oczekiwania i nadzieje, jakie ma na przyszłość.Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki