Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce

Stowarzyszenie „CRAS” podejmuje kolejne wyzwanie we współpracy międzynarodowej.
W kooperacji z włoską firmą Eko Group s.r.l. pochylimy się nad tematem CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Dzięki środkom z grantu przyznanego przez Fundację Fundusz Współpracy, od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. jest realizowany międzynarodowy projekt partnerski, który ma na celu wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze CSR, których odbiorcami będą osoby fizyczne i instytucje.

Działania projektowe zostały podzielone na 4 etapy, tzw. kamienie milowe:

1. Opracowanie planu współpracy z Partnerem.

2. Opracowanie rozwiązania.

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia.

4. Wdrożenie rozwiązania.

Inicjatywa Stowarzyszenia „CRAS” oraz Eko Group pragnie przybliżyć i rozwinąć zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w skali mikro.

Projekt „Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce” realizuje cel inwestowania w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się całe życie.

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki