Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce

Stowarzyszenie „CRAS” podejmuje kolejne wyzwanie we współpracy międzynarodowej.
W kooperacji z włoską firmą Eko Group s.r.l. pochylimy się nad tematem CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Dzięki środkom z grantu przyznanego przez Fundację Fundusz Współpracy, od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. jest realizowany międzynarodowy projekt partnerski, który ma na celu wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze CSR, których odbiorcami będą osoby fizyczne i instytucje.

Działania projektowe zostały podzielone na 4 etapy, tzw. kamienie milowe:

1. Opracowanie planu współpracy z Partnerem.

2. Opracowanie rozwiązania.

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrożenia.

4. Wdrożenie rozwiązania.

Inicjatywa Stowarzyszenia „CRAS” oraz Eko Group pragnie przybliżyć i rozwinąć zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w skali mikro.

Projekt „Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce” realizuje cel inwestowania w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Jednym z efektów naszej wspólnej pracy jest materiał filmowy, który prezentuje praktyczne rozwiązania z obszaru CSR, zastosowane m.in. w działalności rolniczej, kulturalnej oraz usługowej.

Zachęcamy do obejrzenia!

Realizacja projektu „Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce” pozwoliła zdobyć dużo wiedzy i w nowy, innowacyjny sposób spojrzeć na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach pozarządowych.

Dzięki wspólnej pracy z udziałem włoskiej firmy Eko Group oraz przy współpracy z ekspertem z dziedziny CSR zostały opracowane rozwiązania dedykowane NGO. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Dobre praktyki obszarze CSR w organizacjach pozarządowych

https://drive.google.com/file/d/1QHrBQsVJlHVaoTalba2uBedRSrdcM9AS/view?usp=sharing


Przewodnik dla NGO – koncepcja rozwiązania w obszarze CSR w NGO

https://drive.google.com/file/d/16bMyTTSmybjtuuWMILdIOwdtT8nPA-jo/view?usp=sharing

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój