We need illusions more than reality

„Potrzebujemy magii bardziej niż rzeczywistości” to projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach programu Erasmus+. Realizując go z zagranicznymi Partnerami, Stowarzyszenie „CRAS” poszukuje możliwości wykorzystania magii i iluzji oraz wywoływanych przez nie w odbiorcach emocji (zdziwienie, niedowierzanie, zachwyt),
w edukacji – szczególnie młodych ludzi, borykających się z różnego rodzaju deficytami i trudnościami.

Projekt wdrażany jest w konsorcjum partnerskim, w składzie:
– Idoneus S.r.l. (Włochy) – Lider projektu
Partnerzy:
– Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej (Polska)
– Suono Immagini Teatro (Włochy)
– Asociatia Centrul De Performanta Before & After School Conil (Rumunia)

Więcej informacji o projekcie i udziale poszczególnych Partnerów można znaleźć na stronie: http://www.wnillusion.online/

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2021 r. – 31.05.2023 r.
Numer projektu: 2020-1-IT02-KA227-SCH-094850
Projekt jest współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus +”