Projekty Zakończone

 1. ALFA i OMEGA – program wsparcia szkół z ternu gminy Radymno„; współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 341 168,82 zł
  Wartość projektu – 1 577 845,68 zł.
 2. „EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów” współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 847 954,56 PLN, Wartość projektu – 997 593,61 PLN.
 3. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 562 997,50 zł
  Wartość projektu – 662 350, 00 zł.
 4. „Szkolenie-staż-etat” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 433 793,60zł
  Wartość projektu – 1 686 816,00 zł.
 5. „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 647 840,60 zł
  Wartość projektu – 1 938 636, 00 zł.
 6. „Praca – to się opłaca!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 374 468,57 zł
  Wartość projektu – 1 495 776,00 zł.
 7. „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
  Wartość projektu – 1 324 507,20 zł.
 8. „Specjalista” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
  w formach pozaszkolnych.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 475 389,20 zł
  Wartość projektu – 1 735 752,00 zł.
 9. „Szkolenie-staż-etat-edycja II” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowa.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 333 056,76 zł. Wartość projektu – 1 568 302,08 zł
 10. „Dobry krok w przyszłość!” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 329 935,56 zł.
  Wartość projektu – 1 564 630,08 zł.
 11. „Praca-aktywizacja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 331 725,20 zł.
  Wartość projektu – 1 401 816,00 zł.
 12. Projekt „Praca-aktywizacja – edycja II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 842 695,29 zł.
  Wartość projektu – 1 939 679,28 zł.
 13. Młodzi na europejskim rynku pracy
 14. Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania
 15. Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce
 16. Historie (nie)znane – ludzie (nie)zapomniani
 17. Bieszczadzkie umiejętności
 18. Staż szansą na zatrudnienie
 19. Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym
 20. We train with equity
 21. We need illusions more than reality