Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania

Stowarzyszenie „CRAS” zawiązało kolejne partnerstwo z włoską organizacją LIM s.r.l. i podjęło współpracę na rzecz rozwiązań dedykowanych młodzieży NEET.

Wspólnie pozyskano środki finansowe na realizację projektu, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET na Podkarpaciu.

Projekt ma przebieg 3-etapowy:

1. Nawiązanie i rozpoczęcie współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań modelowych.
2. Wypracowanie rozwiązań modelowych.
3. Pilotażowe wdrożenie modelu.

Działania podejmowane w projekcie nakierowane są na rozszerzenie jednego z już realizowanych przez Stowarzyszenie CRAS projektów aktywizacyjnych. Efekty uzyskane w wyniku współpracy ponadnarodowej umożliwią efektywną pracę z młodzieżą tzw. NEET na wielu obszarach.

Wsparcie udzielane przez Grupę Profesja Sp. z o. o. w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     

       

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki