Młodzież NEET – wspólne wyzwanie, różne rozwiązania

Stowarzyszenie „CRAS” zawiązało kolejne partnerstwo z włoską organizacją LIM s.r.l. i podjęło współpracę na rzecz rozwiązań dedykowanych młodzieży NEET.

Wspólnie pozyskano środki finansowe na realizację projektu, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań pracy z młodzieżą NEET na Podkarpaciu.

Projekt ma przebieg 3-etapowy:

1. Nawiązanie i rozpoczęcie współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań modelowych.
2. Wypracowanie rozwiązań modelowych.
3. Pilotażowe wdrożenie modelu.

Działania podejmowane w projekcie nakierowane są na rozszerzenie jednego z już realizowanych przez Stowarzyszenie CRAS projektów aktywizacyjnych. Efekty uzyskane w wyniku współpracy ponadnarodowej umożliwią efektywną pracę z młodzieżą tzw. NEET na wielu obszarach.

Dotychczasowe rezultaty

Aktywnie działamy i zgłębiamy problematykę zjawiska NEET wśród młodzieży. Pochylamy się nad aspektami ekonomicznymi, społecznymi i psychologicznymi. Analizujemy obecne rozwiązania i poszukujemy nowych ścieżek wsparcia i rozwoju młodych ludzi. Wsłuchujemy się w głos osób pracujących na co dzień z młodzieżą, a także badających problem zjawiska NEET.

Poniżej zamieszczono materiał przedstawiający informacje o sytuacji, która występuje we Włoszech. Wnioski z analizy sytuacji młodych osób we Włoszech potwierdzają dużą zbieżność pomiędzy problemami polskiej i włoskiej młodzieży oraz konieczność wspierania młodzieży wchodzącej na rynek pracy na wielu obszarach.

Podczas prac projektowych mieliśmy okazję usłyszeć opinie przedstawicieli różnych środowisk i spojrzeć z różnych stron na problemy dotykające włoską młodzież. Także zapoznać się z podejmowanymi działaniami pomocowymi.

Udostępniamy wywiady z młodym przedsiębiorcą, panem Valerio Broccatellim, profesorem Francesco Liberatim oraz professoressą Immacolatą Messuri. Zachęcamy do obejrzenia.

Przed nami kolejne kroki w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań pomocowych, odpowiadających na potrzeby młodych ludzi wkraczających na ścieżkę kariery zawodowej.

Wsparcie udzielane przez Grupę Profesja Sp. z o. o. w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     

       

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki