Kategoria: Aktualności

Aktualności

Ostatnia – VII tura rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

10 maja 2018

Informujemy, że do dnia 18 maja 2018 r. trwa rekrutacja do VII tury realizacji szkoleń.

Mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenia tj.:

  • Spawanie metodą TIG 141 st. I
  • Spawanie metodą TIG 141 st. II
  • Spawanie metodą MAG 135 st. I
  • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych kat. I , II, III WJO
  • Operator suwnic kat. I S/II S
  • Operator podestów ruchomych przejezdnych

Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWER DO PRACY – EDYCJA II”

31 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „POWER do pracy – edycja II”

Projekt „POWER do pracy – edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 256 507,20 zł
Wartość projektu – 1 324 507,20 zł

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 100 OSÓB (60 K i 40 M) W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU DO 29 LAT, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
Aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
Są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
Zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
Nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce PROJEKTY. Formularze rekrutacyjne znajdują się w sekcji DO POBRANIA, w zakładce PROJEKTY, dostępne są również na miejscu w biurze projektu.

Rekrutacja przedłużona do 09.02.2018r.

Aktualności

I etap rekrutacji do projektu „Specjalista”

29 stycznia 2018

Informujemy, że od 29 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Specjalista”.
I etap rekrutacji trwa do 03.IV.2018 br.
Dla osób, które złożą dokumenty do dnia 03.IV.2018 r. zakwalifikowanych do projektu realizacja szkoleń będzie się odbywać w okresie IV-VI.2018r.
Serdecznie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

Wysoki kontrast
Zmień rozmiar czcionki