Projekty Aktualnie Realizowane

Projekty skierowane na wsparcie osób młodych w wieku 15-29 lat.

Projekty skierowane dla osób w wieku 25+.

Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym – harmonogramy wsparcia

Projekty skierowane dla osób w wieku 30+.

Projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami

Mam potencjał!

Projekty międzynarodowe