Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – NABÓR PRZEDŁUŻONY do 30.11.2022

15 września 2022

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – wsparcie doradcze, poradnicze, oferty pracy.
Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasze Stowarzyszenie uzyskało dotację od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki tym środkom możemy zaoferować wsparcie z zakresu aktywizacji dla osób z niepełnosprawnościami takie jak: doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacyjne oraz opiekę mentora.

Zapraszamy do skorzystania z tych form wsparcia osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności w stopniu umiarkowanym i znacznym, z miasta Rzeszowa oraz powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego.

Aby zgłosić się do udziału należy złożyć formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu oraz udostępniony do pobrania w formie elektronicznej Formularz zgłoszeniowy, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • osobiście w biurze projektów, przy ul. Plac Śreniawitów 9/1 w Rzeszowie,
  • korespondencyjnie, na adres: Plac Śreniawitów 9/1, 35 – 032 Rzeszów,
  • elektronicznie, skan podpisanych dokumentów przesłany na adres mailowy: biuro@cras.org.pl.

Prosimy o zadbanie, by składane dokumenty były wypełnione czytelnie, a w przypadku korespondencji elektronicznej, aby przesłane skany były wyraźne.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 listopada 2022 r.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o wsparciu oraz regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie internetowej: http://cras.org.pl/mam-potencjal/.

Write a Comment