Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności

OFERTA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

9 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasze Stowarzyszenie, jako jedyna organizacja z województwa podkarpackiego, otrzymało środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla studentów ostatnich lat studiów wyższych oraz absolwentów.

Dzięki tym środkom możemy zaoferować wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Absolwenci do 5 lat od ukończenia studiów oraz studenci ostatnich lat studiów wyższych otrzymają pomoc w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego w postaci: 4-miesięcznych staży zawodowych, połączonych ze wsparciem z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, szkoleń kwalifikacyjnych oraz pośrednictwa pracy, a także pomocy specjalistów i mentoringu.

Uczestnicy działań uzyskają także świadczenia finansowe: wynagrodzenie za udział w stażu w wysokości 1 564,91 zł miesięcznie, stypendium szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, a osoby ponoszące dodatkowe koszty będą mogły ubiegać się o dodatek motywacyjny do kwoty 450 zł miesięcznie.

Do skorzystania z oferty zapraszamy absolwentów i studentów mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy złożyć formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu oraz udostępniony do pobrania w formie elektronicznej TUTAJ, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dokumentem potwierdzającym status studenta lub absolwenta.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • osobiście w biurze projektów, przy ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów,
  • korespondencyjnie, na powyższy adres,
  • elektronicznie, skan podpisanych dokumentów przesłany na adres mailowy: biuro@cras.org.pl.

Prosimy o zadbanie, by składane dokumenty były wypełnione czytelnie, a w przypadku korespondencji elektronicznej, aby przesłane skany były wyraźne.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty projektowe, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, są dostępna na stronie projektu: http://cras.org.pl/krok-w-przyszlosc/

Write a Comment