Aktualności

Najnowsze informacje o tym, co robimy
Aktualności

Stowarzyszenie CRAS ze Znakiem Jakości

16 lipca 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że naszemu Stowarzyszeniu przyznano Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności
w zakresie staży.

Niniejszy znak jest dowodem wysokiej jakości świadczonych usług przez nas oraz potwierdzeniem efektywności naszych wieloletnich wysiłków podejmowanych na rzecz osób pozostających bez pracy.

Z komentarza eksperta Narodowej Agencji EKS przyznającej Znak Jakości: „Stowarzyszenie wyróżnia bardzo duże doświadczenie
w prowadzeniu staży. Organizacja ta prowadziła wiele projektów w tym zakresie, wszystkie zakończone pomyślnie, ponieważ w ich wyniku wiele osób znalazło zatrudnienie. Pracownicy kładą duży nacisk na wysoką jakość projektów. Wyraża się to indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, w wyniku czego uzyskana jest dobra analiza potencjału i potrzeb stażysty oraz dobry dobór stażysty do miejsca odbywania stażu. Organizacja wspiera uczestników projektów również po zakończeniu stażu, w myśl zasady, że staż ma być jedynie trampoliną, która umożliwi wejście w rynek pracy. Stowarzyszenie proponuje model współuczestniczący, w którym każdy z partnerów projektu od początku do końca ma aktywną rolę w projekcie. Dopracowany jest też wymiar edukacyjny koncepcji staży. Uczestnicy mają nabyć nowe umiejętności i kompetencje, przy wsparciu pracodawcy, mentora i zespołu projektowego. Rozwój nowych kompetencji ma być skrupulatnie udokumentowany w postaci certyfikatów. W realizacji projektów przyświeca zasada, że mają one być ukierunkowane na poprawę jakości życia oraz aktywizację uczestników na rynku pracy.”

Posiadanie Znaku Jakości EKS pozwoli nam aplikować na kolejne projekty skierowane dla młodych osób niepracujących, w tym także
o zasięgu międzynarodowym.

Dzięki niemu jesteśmy obecni w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności:
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/75810_en

Ciesząc się otrzymanym wyróżnieniem, przygotowujemy się do kolejnych wyzwań.

Liczymy na zainteresowanie naszymi nowymi inicjatywami, o których będziemy na bieżąco informować.

Write a Comment